12 Jul, 2020

Tutores de 5º de Educación Primaria 19/20

Tutores de 5º de Primaria curso 2019/2020

 

 

 

D. Carlos García

 Tutor de 5º A 

 

Dª Elena Alcañiz 

Tutora de 6º B 

 

Dª Mª José Díaz

 Tutora de 5º C